miercuri, 24 octombrie 2012

COMUNICAT


COMUNICAT


          La data de 11.10.2012 a avut loc Adunarea Generală a Filialei 1 Sector 2 cu următoarea ordine de zi:
          1)  Bilanţul activităţii filialei în perioada martie 2011- august 2012 prezentat de d-l       Iancu Valerică preşedintele filialei;
2)  Execuţia bugetului filialei pe 2011 şi stadiul execuţiei pe 2012 prezentată de  d-l Iancu Valerică;
3)  Acordarea mandatului d-lui Iancu Valerică în calitate de preşedinte de reprezentare a filialei în Consiliul Consultativ al Filialelor SCMD din mun. Bucureşti şi jud. Ilfov;
4)  Analizarea proiectelor de hotărâri care vor fi dezbătute în CNR (prezentată de d-l Băhnăreanu Neculai vicepreşedinte al filialei) şi acordarea mandatului d-lui Iancu Valerică în calitate de preşedinte de reprezentare a filialei la CNR ;
5)  Alegerea secretarului filialei şi confirmarea în funcţie a unui vicepreşedinte.
În funcţia de secretar a fost ales d-l Marinuş Niculae ce poate fi contactat la numărul de telefon afişat pe pagina filialei la rubrica Biroul Operativ al Filialei.

          Cu această ocazie au fost discutate şi aprobate următoarele propuneri pentru a fi dezbătute la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor:  
1)  Reducerea numerică a filialelor să se aplice după C.N.R şi numai pentru filialele nou înfiinţate;
2)  Filiala 1 Sector 2, începând cu 01.03.2013, să păstreze 3 telefoane de serviciu, din care două să fie plătite din fondul aflat la dispoziţia filialei, conform prevederilor contractului încheiat de SCMD;
3)  Ziua de 19.08. să fie însuşită ca “ ZIUA SCMD “ şi să fie sărbătorită şi la nivel de filiale;
4)  Recunoaşterea oficială de către MAI, MApN şi SRI, pentru SCMD, a statutului de partener permanent de dialog social şi consultant expert, atunci când se referă la “acordarea de grade, ordine şi medalii  militarilor în rezervă şi în retragere“  şi să se facă specificaţia că este vorba doar de acei militari în rezervă şi în retragere care sunt membri de sindicat;
5)  Cotizaţia să se plătească semestrial în lunile decembrie şi iunie;
6)  La pct. 2 din “Poziţia SCMD faţă de alegerile din 9 decembrie 2012“ să se renunţe la direcţiile de acţiune prevăzute la lit. a, b şi e din strategia SCMD;
7)  Recompensarea membrilor de sindicat, în limita fondurilor existente, de către Biroul Operativ al filialei;
8)  Mărirea procentului de alocare de resurse financiare pentru filială din cotizaţiile încasate de la membrii de sindicat din filiala de la 30% la 50%.

                       BIROUL OPERATIV