miercuri, 10 octombrie 2012

CONSILIUL CONSULTATIV


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)

Consiliul Consultativ al Filialelor SCMD din Mun. Bucureşti şi jud. Ilfov

Bucureşti, 06.10.2012

 

COMUNICAT

privind desfăşurarea ADUNĂRII GENERALE ÎNTRUNITE

6 octombrie 2012

 

La iniţiativa  CONSILIULUI CONSULTATIV  al filialelor SCMD din mun. Bucureşti şi jud. Ilfov , sâmbătă, 06 octombrie 2012, la sala Centrului Cultural al MAI  s-a desfăşurat ADUNAREA GENERALĂ  ÎNTRUNITĂ  a filialelor  SCMD  din  mun. Bucureşti şi jud. Ilfov la care au participat 363  membri de sindicat.

          Dorim să facem precizarea că această adunare nu s-a substituit Adunărilor generale ale filialelor, neavând pe ordinea de zi punctele solicitate de CD pentru dezbatere.   Adunarea a fost organizată în ideea de a ne formula un punct de vedere unitar, la nivelul Capitalei şi jud. Ilfov, pe care să-l transmitem colegilor din ţară, participanţi  la CNR , cu privire la elementele de strategie pe care SCMD  şi le propune privind modul nostru de acţiune pentru alegerile generale din decembrie a.c.

 

 La adunare au participat ca invitaţi:

 

 -din  partea Ministerului  Apărării  Naţionale

1. D-l general (r) CORNELIU DOBRIŢOIU  ministrul Apărării Naţionale

2. D-na SIMONA LUMINIŢA SÂRBU consilier al ministrului Apărării Naţionale

- din partea  Ministerului  Administraţiei şi Internelor

3. D-l CONSTANTIN CĂTĂLIN CHIPER  secretar de stat pentru Relaţia cu Instituţiile Prefectului.

4. D-l comisar şef NUŢĂ PAUL GHEORGHE Directorul Casei de Pensii Sectoriale a MAI.

- din  partea Ministerului  Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

5. D-na JUGĂNARU GEORGETA director în cadrul MMFPS

- din partea  USL - Partidul Naţional Liberal

6. D-l RAREŞ MĂNESCU vicepreşedinte al PNL, primar al sectorului 6 Bucureşti

- din  partea Sindicatului  Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual

7. D-l comisar şef DUMITRU COARNĂ vicepreşedinte al SNPPC

- din partea  SCMD

8. D-l col.(r) DOGARU MIRCEA

9. D-l col.(r) PRICINĂ VALERIU

10. D-l gl.(r) NĂSTASE CONSTANTIN

11. D-l gl.fl.aer.(r) BĂLAN IOSIF

12. D-l col.(r) RĂCĂŞAN ŞTEFAN

NOTĂ: Nu au răspuns invitaţiei: SRI, USL/PSD Bucureşti, USL/PC Bucureşti, USL Ilfov

 

         Adunarea Generală Întrunită s-a  desfăşurat  în două sesiuni de lucru.

 

         Sesiunea 1 :

 

         - Stabilirea strategiei noastre privind îmbunătăţirea calităţii vieţii pensionarilor militari , actuali si viitori, cu sprijinul nemijlocit al autorităţilor statului.

         - Implicarea filialelor SCMD din Bucureşti şi Ilfov în desfăşurarea alegerilor locale şi a referendumului;

         - Strategia USL privind alegerile generale şi prezentarea unor elemente din programul de guvernare referitoare la pensionarii militari. Punctul de vedere al USL privind implicarea filialelor SCMD din Bucureşti şi Ilfov în campania electorală pentru alegerile generale. La această sesiune au fost invitaţi să participe miniştrii MApN, MAI, SRI şi Min. Muncii precum şi reprezentanţii USL la nivelul mun. Bucureşti şi jud. Ilfov.

 

           Sesiunea 2 :

 

         - Informare privind activităţile filialelor din Bucureşti şi Ilfov de la ultimul CNR până în prezent;

         - Situaţia acţiunilor în instanţă  la nivelul Mun. Bucureşti şi jud. Ilfov;

         - Situaţia economico-financiară a filialelor;

         - Propuneri privind strategia viitoare a SCMD şi prezentarea Apelului adresat tuturor membrilor sindicatului.

 

Col.(r) Victor Ionaşcu, reprezentantul Consiliului de Coordonare, în Cuvântul de deschidere şi  în Informare, a subliniat o serie de  probleme cu care se confruntă sindicaliştii militari , solicitand  invitaţilor să-şi prezinte punctele lor de vedere .

          Principalele concluzii rezultate din desfăşurarea adunării în sesiunea 1  au fost următoarele:

 - problematica pensionarilor militari este cunoscută la nivelul Guvernului, in mod deosebit cu referire la  pensiile militarilor , fiind subliniat faptul că MApN va supune analizei guvernului proiectul Ordonanţei de Urgenţă  prin care se propune repunerea in plată a pensiilor  diminuate , abuziv, la nivelul cuantumului avut in decembrie 2010.

-  au fost identificate fondurile necesare  efectuării acestei operaţiuni fără  a fi necesară o rectificare bugetară.

- procesul de soluţionare a contestaţiilor este îngreunat datorită lipsei personalului  şi în special a celui  calificat , cu implicaţii negative în derularea proceselor în instanţele  de judecată ;

- se caută soluţii de îmbunătăţire a calităţii vieţii în special  în domeniul asistenţei medicale ;

-  prin măsurile luate de fosta guvernare , nu s-a reuşit ruperea legăturilor dintre pensionarii militari si personalul activ;

- a reieşit cu pregnanţă faptul că SCMD , la nivelul mun. Bucureşti şi jud. Ilfov  a contribuit activ la victoria în alegeri a USL-ului  în speranţa că acesta  va începe să soluţioneze problemele cu care se confruntă sindicaliştii militari;

Concluzia finală a fost că sentimentul de neîncredere în USL , vis-a vis  de  nesoluţionarea  problemelor noastre ,  ar putea fi eliminat  prin rezolvarea , urgentă şi necondiţionată, a problemei pensiilor militare diminuate.

 

          În sesiunea 2 ne-am confruntat cu o problemă , general valabilă la acţiunile din ultimul an, privind dezinteresul manifestat de către   membrii de sindicat faţă de viaţa internă a sindicatului.   În acest sens vă informăm că la această sesiune  în sală au mai rămas aproximativ 100 membri de sindicat. 

           Cu toate că la adunare a fost invitat întregul Comitet Director , dezinteresul  faţă de această sesiune , a fost manifestat încă de la înaintarea invitaţiei şi a solicitării ca reprezentanţii departamentelor economico-financiar şi juridic  să informeze participanţii la acţiune , cu probleme punctuale privind cele două domenii.            Având în vedere faptul că din Comitetul Director a rămas un singur vicepreşedinte   (col. Ştefan Răcăşan ) ,  s-a discutat numai pe marginea Apelului şi unor propuneri pentru strategia SCMD , urmând ca propunerile să fie înaintate  BO  care le vor prezenta în  adunările generale ale filialelor .

Considerăm că această ADUNARE GNERALĂ ÎNTRUNITĂ a constituit un punct de plecare în instituirea unui dialog permanent între SCMD  şi autorităţile statului precum şi între membrii de sindicat din Capitală şi jud. Ilfov.

 

 

Consiliul Consultativ al Filialelor SCMD din Mun. Bucureşti şi jud. Ilfov