duminică, 6 noiembrie 2011


ANUNŢ FOARTE IMPORTANT

COMUNICATUL nr.42 din 10.10.2011
pentru membrii de sindicat din mun. Bucureşti şi Judeţul Ilfov
Din iniţiativa Casei de Avocatură ,,SCPA Costel Gâlcă şi Răzvan Vasiliu”,
începând cu data prezentului comunicat, membrii SCMD care contestă în instanţă
deciziile de revizuire a pensiilor recalculate emise în baza O.U.G. nr. 1/2011
vor respecta următoarea procedură:
a) – dosarele se întocmesc şi se depun la filială;
b) – onorariul se va achita direct la Casa de Avocatură ,,SCPA Costel Gâlcă şi
Răzvan Vasiliu”, situată în B-dul Corneliu Coposu nr.4, Bl.105A, Sc.4, Et.3,
Ap.99, sector 3, Bucureşti, interfon 99.
DEPARTAMENTUL JURIDIC