miercuri, 6 iulie 2011

IMPORTANT !!!!!
STIATI CA OPRIRILE LA CASS PE INTREAGA PENSIE SUNT ILEGALE ???


Cu toate acestea se aplica tacit(cu cine tine) pentru indestularea camarilei portocalii.
Ei bine, nu putine sunt persoanele care au facut plangere catre Casele Sectoriale de Pensii(si “civilii” pot adresa aceasta plangere catre Casa Judeteana de Pensii unde sunt arondati) si au avut succes! Care se prinde bine-revine la normal, care nu sa plateasca in continuare( asta este deviza lor).
Stimati camarazi va prezint mai jos un model de Pangere Prealabila care circula prin mai multe judete si a dat roade. Daca considerati ca i-am imbuibat destul pe basescu ,boc, roama de Plescoi si camarilla portocalie, nu mai ezitati; sa le cerem banii inapoi.
DOMNULE DIRECTOR


Subsemnatul……………………domiciliat in……………………………..
Strada………………….nr…..bl…….sc…..et…ap…,pensionat in baza Deciziei de pensionare nr………din…………..cod asigurat…………….
C.J.P………………….in baza dispozitiilor Legii nr.544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, formulez prezenta:


PLANGERE PREALABILA


Impotriva modului de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 117/2010 si, subsecvent, de calculare si percepere a cotei CASS din cuantumul pensiei aflate in plata.
La primirea talonului de pensie aferent luni mai(ex.),respective in data de 16.05 2011(ex.), am constatat ca retinerile aplicate sunt urmatoarele:CASS……de lei si impozit pe venit….. lei.Avand in vedere cuantumul cotei CASS, este evident ca procentul de 5,5% este calculat pentru cuantumul total al pensiei si nu doar pentru catimea care depaseste 740 lei:….x5,5%=…..lei si nu(….-740)x5,5%=…..lei.
Modul de calcul este vadit eronat si incalca dispozitiile O.U.G.117/2010.
In conformitate cu dispozitiile art. 296,pct.9 din Codul fiscal, asa cum a fost el modificat prin O.U.G.nr.117/2010 – baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta veniturile din pensii care depasesc 740 lei.Contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri. Iar prin aplicarea cotei de contributie nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 lei.
Formularea O.U.G. NR.117/2010 este extreme de clara si dincolo de orice posibilitate de implementare: baza lunara de calcul o reprezinta veniturile din pensii care depasesc 740 lei, iar contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri.
Avand in vedere cele prezentate mai sus , va rog sa dispuneti corectarea erorii produse in calculul cotei CASS retinute in mod necuvenit, incepand din luna ianuarie 2011, din cuantumul total al pensiei si, pe cale de consecinta sa dispuneti restituirea sumelor retinute fara titlu precum si retinerea corecta a cotei CASS de acum inainte.


Semnatura Data