joi, 14 februarie 2013


 

COMUNICAT

privind desfășurarea ședinței Birourilor Operative ale filialelor din București și Ilfov


La data de 11.02.2013 a avut loc ședința Birourilor operative ale filialelor din Bucureşti şi Ilfov pentru prezentarea și discutarea problemelor decise în şedinţa CD din 05.02.2013 precum şi a celor rezultate din ,,aşa zisa adunare generală extraordinară” a CAR ,,Solidaritatea socială” din data de 06.02 2013.
La ședință au participat membrii BO ale filialelor din București si Ilfov , mai putin cei ai Filialelor 5 sector1 si 1 sector 5, precum și doi invitați vicepreședintele SCMD în calitate de șef al Departamentului Economico-financiar dl. Gl mr® Constantin Năstase si lt.col® Ion Cucea –manager firmă.
D-l gl. mr.® Năstase Constantin în calitate și de președinte al CAR (ales statutar de CD al casei de ajutor care este compus din 9 membri propuși şi votați de către membrii fondatori) a criticat şi dezaprobat acțiunea ilegală desfășurată la data de 06.02.2013 de grupul de inițiativă condus de Rânciog Dumitru, considerând că prin aceasta se încearcă, ca toate neîmplinirile şi eșecurile de la nivelul conducerii SCMD să poată fi justificate printr-o reușită la nivelul CAR. Totodată se dovedește că persoanele care au constituit acest grup intenționează să obțină funcțiile care vor fi remunerate la nivelul CAR.
Pe baza documentelor aprobate de instanta de judecata singurul organ care poate lua decizii în CAR este CD al acestuia. Astfel deciziile luate de cei din grupul de iniţiativă ( care nu sunt membrii CAR) sunt nule încercându-se astfel ca CAR să devină o anexă a sindicatului şi să fie condus de aceleași persoane.
D-l Ion Cucea a prezentat domeniile în care s-a implicat în afacerile sale şi anume: transformarea gunoiului menajer în energie verde, proiecte imobiliare, construirea unor spitale, urmând să trimită oferta unor proiecte pilot membrilor SCMD care doresc să se implice în aceste activități.
Am prezentat modul de desfășurare precum si documentele supuse dezbaterii în ședința CD din 05.02.2013 , făcând referiri exprese asupra faptului că acestea au fost predate la începutul ședinței ceea ce a dus la o analiza sumara a lor . Ca rezultat al acestui aspect, Planul de măsuri privind îndeplinirea hotărârilor CNR 2012 nu a mai fost aprobat urmând ca în doua zile sa se prezinte alt proiect. Am amintit faptul ca pana in prezent s-a mai desfășurat o ședință a CD fără finalitate, iar Biroul Operativ Central nu a luat vreo măsură pentru îndeplinirea hotărârilor CNR nici dupa 4 luni de zile.
Discuțiile s-au axat in principal pe problemele financiare ale filialelor şi anume că nu se respecta hotărârile CNR privind acordarea sumelor in procent de 30% din cotizația încasată și că există cheltuieli nejustificat de mari la nivel central cât si cu Casa de avocatura Galca & Vasiliu.
A reieșit cu claritate că se impune, în regim de urgentă ca la nivelul departamentelor și Secretariatului general să rămână câte o singură persoană remunerată cu salariul diminuat funcție de încasări și de eforturile depuse de persoana angajata, mai ales că o multitudine de activități privind evidenta membrilor de sindicat cât si problemele financiare sunt efectuate de către membrii BO ale filialelor , aceștia nefiind remunerați Se solicita eliberarea urgenta a fondurilor ce revin filialelor pentru că numai acestea pot hotărâ modalitatea de folosire a lor.
S-a stabilit că este necesară formularea unei petiții catre Guvernul ROMANIEI prin care cel putin 500 de membri de sindicat sa solicite soluționarea tuturor promisiunilor făcute pensionarilor militari de către actuala guvernare.
S-a solicitat stoparea acțiunilor în instanta pana la lămurirea situației legale a pensionarilor militari.
In spiritul hotărârilor CNR 2012 Biroul Operativ Central sa prezinte , prin compartimentul financiar – contabil, situația cheltuielilor efectuate la nivel central privind consumul de combustibil si cel de materiale.
In condițiile in care răspunsurile primite de la partenerii de dialog din data de 15. 02.2013 precum si atitudinea Guvernului privind pensionarii militari vor fi necorespunzătoare, vom începe din 01.03.2013 manifestațiile publice preconizate a se desfășura în Piaţa Universității.
Participanții la întâlnire și-au exprimat acordul fata de propunerile celorlalte filiale din teritoriu privind continuarea acțiunilor legale de câștigare a drepturilor de care am fost deposedați ilegal de către vechea guvernare si de atenționare a actualei guvernări pentru a-și îndeplini promisiunile făcute în timpul campaniei electorale.

Vicepresedintele SCMD
Presedinte SCMD filiala sector 6
Col® Marian TUDOR