miercuri, 17 noiembrie 2010

Convocare

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE, IN REZERVA SI IN
RETRAGERE:FILIALA NR.1 SECTOR 2 BUCURESTI-

                                            convoca

ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI 1 SECTOR 2
  1. Loc adunare: sediul central al SCMD, situat din B-dul Poligrafiei nr.4, situat in cladirea Administratiei Domeniului Public Sector 1 (chiar langa Casa Presei);
  2. Data: 22.11.2010

ORDINEA DE ZI

-Informare –  privind stadiul actiunilor in instanta ale SCMD. Punctul de vedere
al Departamentului Juridic al SCMD referitor la acţiunile prezente şi viitoare;
-Informare privind mijloacele specifice luptei sindicale  desfasurate de catre
SCMD precum si despre participarea filialei noastre, la manifestatiile din 28.09
respectiv 25 si 27 .10 /2010 din capitala;
-        completarea  biroului operativ al filialei , corespunzător funcţiilor
de vicepreşedinţi vacante;
-        precizări cu privire la modul de acţiune în momentul primirii noilor
decizii de pensionare;
-        precizări cu privire la cotizaţie;
-        precizări cu privire la legitimaţii;
-        constituirea colectivelor de specialisti la nivelul filialei,
corespunzătoare de partamentelor SCMD;
-        supunerea la vot a proiectului de Hotarâre ce va fi propus  CNR ;
-        precizări cu privire la completarea formularelor  pentrut revizuirea
Constitutiei ;
-completarea tabelului cu membrii care doresc sa participe la dezbaterea unor
legi, în balconul senatului -Informare -situaţia la zi a membrilor de sindicat:
- situaţia membrilor de sindicat cu dosare incomplete
- evidenţa membrilor de sindicat pe ministere
- alte precizări pe linie de secretariat; program de lucru, audienţe, numirea
unui jurist si a responsabilului de blog, primirea de noi membri ş.a.)
-Informare privind utilizarea FONDURILOR ÎN ANUL FINANCIAR 2010
-Discuţii pe marginea materialelor prezentate şi a pregramului de activităţi
propuse.
-Diverse.

        Rog pe toţi membrii filialei să dea dovadă de atitudine şi să onoreze cu
prezenţa la adunarea generală, dat fiind importanţa  problematicii aflată la
ordinea de zi. Totodată, vă rugăm ca pe lângă mijloacele de comunicare folosite
de biroul operativ, sms, email, telefonie, viu grai, să mobilizaţi şi dv prin
mijloace specifice, colegi, camarazi şi membrii indecişi,  mai greu de urnit.
                                Cu deosebit respect,

                        Preşedintele Biroului Operativ
                           Col (r).  Răcăşan Ştefan