vineri, 21 februarie 2014

COMUNICATCOMUNICAT

   privind desfășurarea ședintelor Consiliului Consultativ al filialelor din București și judetul Ilfov 

 

          In zilele de 11 si 18 februarie 2014 s-au desfășurat ședintele Consiliului Consultativ al filialelor din Bucureşti şi judetul Ilfov, ședinte  în care s-au dezbatut  problemele discutate la ultima ședință a CD din 07.02.2014.

        La ședinte au participat  ca invitați, vicepreședinții SCMD Nastase Constantin și Răcășan  Ștefan, precum și dl. Florin Simion președintele UDR (UNIUNEA DEMOCRATĂ ROMÂNĂ) și dl.prof. Mircea Coșea, vicepreședinte UDR.

           In data de 11.02.2014, participanții din partea UDR și-au prezentat punctul de vedere privind  implicarea acestui partid în acțiunile SCMD, dar  mai ales, propunerea ca  membri  SCMD care doresc să adere la această formațiune să poată acționa pentru constituirea filialelor acestui partid.

              In urma dezbaterilor, pe această temă, s-a hotarat  ca la nivelul Br.op. al filialelor să analizeze această propunere  și să se facă precizari privind poziția acestor structuri  în sedința consiliului din data de 18.02. 2014.

            În aceeași ședință am prezentat problemele discutate în sedința CD din 07.02. 2014, precizând faptul că la punctul privind, AȘA ZISA LISTĂ NAȚIONALĂ, VOTUL NU A REPREZENTAT VOINȚA MEMBRILOR DE SINDICAT DIN ȚARĂ ȘI BUCUREȘTI, AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ CINCI VICEPRESEDINȚI  COORDONATORI ZONALI, AU VOTAT ÎMPOTRIVĂ, CONFORM  MANDATULUI  PRIMIT DE LA FILIALE.

         Am prezentat și intervenția în CD prin care am solicitat ca procedurile financiare prezentate de contabilul șef, (și nu de catre șeful Departamentului economico-financiar), să fie REDISCUTATE  în urmatoarea ședință a CD , aceste proceduri având NECLARITĂȚI  CARE, PRIN APLICARE, AR CREA MARI  DIFICULTĂȚI PRIVIND GESTIONAREA FONDURILOR FILIALELOR.

           Solicităm să fie  repartizate filialelor, TOATE SUMELE, STABILITE DE CNR, ÎN CUANTUM DE 30, SAU 40 %, DIN COTIZAȚIILE INCASATE, ÎNCEPÂND CU ANUL 2010.

       Cerem COMISIEI DE CENZORI să-și îndeplinească atribuțiile privind stabilirea  legalității tuturor actelor eliberate și semnate de către conducerea sindicatului.

                   În situația în care COMPARTIMENTUL CONTABILITATE NU POATE JUSTIFICA MOTIVELE NEÎNCADRARII ÎN cuantumurile stabilite prin hotararea CNR -2013, VOM SOLICITA EFECTUAREA unui  AUDIT EXTERN.

                A fost  prezentată  situația filialelor din București și Ilfov, situație legată de scaderea drastică a numarului membrilor SCMD.

                 A fost  prezentată  o lista cu obiectivele filialelor, dar, sunt colegi , în special din filialele 1 si 2 sector 3 , care avand „sacii în caruță” nu pot  întelege, că sindicatul nu se supune ordinelor politice ci, ÎNCEARCĂ SĂ SOLUȚIONEZE PROBLEMELE MEMBRILOR SĂI.

         A fost semnat PROTOCOLUL  DE COLABORARE  CU UNIUNEA DEMOCRATĂ ROMÂNĂ DE CATRE FILIALELE CARE AU FOST MANDATATE DE CATRE Br.Op.

                PRECIZEZ FAPTUL CĂ PROTOCOLUL SE CONSTITUIE CA UN SET DE PRINCIPII DE COLABORARE CE SE TRANSFORMĂ ÎN PLANURI SAU PROGRAME DE ACȚIUNE, LA CARE SUNT CHEMAȚI SĂ PARTICIPE TOȚI MEMBRII DE SINDICAT.

       TOTODATĂ PLANURILE DE COLABORARE INCHEIATE CU FORMAȚIUNI POLITICE, COMPONENTE SAU NU ALE USL, RĂMÂN VALABILE ATÂTA TIMP CÂT UNA DINTRE PARȚI NU MAI RESPECTĂ PREVEDERILE ACESTOR PROTOCOALE.

        FAC ACEASTĂ PRECIZARE DATORITĂ SITUAȚIEI CREATE DE MANIPULATORII DE PROFESIE AI SINDICATULUI CARE DISTORSIONEAZĂ, VOIT SAU LA ORDIN, ADEVARATA ACȚIUNE A MEMBRILOR DE SINDICAT.  

              AM SOLICITAT BIROURILOR OPERATIVE ALE FILIALELOR DIN BUCUREȘTI ȘI ILFOV SĂ  ANALIZEZE CU RESPONSABILITATE  EVOLUȚIA  SCMD,  ATÂT  DIN  PUNCT  DE VEDERE NUMERIC  CÂT  ȘI  ACTIONAL.

              Având în vedere situația actuală, solicit președinților de filială să desfasoare ședințele Br.Op. în care să se hotarească poziția acestora față de viitorul SCMD și în principal pe urmatoarele probleme:

       -pregatirea CNR 2014;

      -stabilirea modalităților de acțiune  ale sindicatului în situația creată de actuala putere, sprijinită de sindicat, care nu mai intreprinde nici un demers pentru pensionarii militari (să se analizeze atitudinea actualului ministru al muncii care a solicitat REFERENDUM PENTRU PENSIILE SPECIALE);

       -pregatirea, DE CĂTRE FILIALE, a listelor cu posibili candidați la viitoarele alegeri PARLAMENTARE -  DIN CADRUL SCMD;

         -prezentarea CLARĂ, a poziției filialei față de anumite decizii ale CD, decizii luate fară a se ține cont de pozițiile membrilor de sindicat. Anumite decizii fiind luate cu majoritatea creată de membri CD care nu se reprezintă decât pe ei înșiși.) 

                  Doresc să informez toți membri de sindicat că înregistrarile facute de mine în ședintele CD, NU ÎNCALCĂ NICIO PREVEDERE LEGALĂ SAU STATUTARĂ, CI SUNT FACUTE PENTRU A PREZENTA TUTUROR MEMBRILOR DE SINDICAT, CARE M-AU MANDATAT SĂ ÎI REPREZINT, TOT CE SE STABILEȘTE LA NIVEL CENTRAL.

                    CONSIDER CĂ SCMD NU ESTE O ORGANIZAȚIE SECRETĂ, IAR PREZENTAREA ADEVARULUI NU TREBUIE CONSIDERAT CA O ACȚIUNE  DESTABILIZATOARE.

             SOLICIT BIROURILOR OPERATIVE SĂ ANALIZEZE SITUAȚIA MEMBRILOR DE SINDICAT CU PROBLEME DEOSEBITE DE SĂNĂTATE ȘI SĂ PROPUNĂ SOLUȚII.

                     Consider că trebuie să ne sprijinim reciproc și să nu așteptam momente de nesoluționat.

                       Colegul nostru de la sectorul 5 nu solicită sprijin dar, cred, ca vrea sa ne știe aproape.

          CE FACEM ?

 

Vicepreședintele SCMD – coordonator  zona București-Ilfov

Președinte SCMD filiala sector 6

Col(r) Marian TUDOR