miercuri, 24 octombrie 2012

COMUNICAT


COMUNICAT


          La data de 11.10.2012 a avut loc Adunarea Generală a Filialei 1 Sector 2 cu următoarea ordine de zi:
          1)  Bilanţul activităţii filialei în perioada martie 2011- august 2012 prezentat de d-l       Iancu Valerică preşedintele filialei;
2)  Execuţia bugetului filialei pe 2011 şi stadiul execuţiei pe 2012 prezentată de  d-l Iancu Valerică;
3)  Acordarea mandatului d-lui Iancu Valerică în calitate de preşedinte de reprezentare a filialei în Consiliul Consultativ al Filialelor SCMD din mun. Bucureşti şi jud. Ilfov;
4)  Analizarea proiectelor de hotărâri care vor fi dezbătute în CNR (prezentată de d-l Băhnăreanu Neculai vicepreşedinte al filialei) şi acordarea mandatului d-lui Iancu Valerică în calitate de preşedinte de reprezentare a filialei la CNR ;
5)  Alegerea secretarului filialei şi confirmarea în funcţie a unui vicepreşedinte.
În funcţia de secretar a fost ales d-l Marinuş Niculae ce poate fi contactat la numărul de telefon afişat pe pagina filialei la rubrica Biroul Operativ al Filialei.

          Cu această ocazie au fost discutate şi aprobate următoarele propuneri pentru a fi dezbătute la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor:  
1)  Reducerea numerică a filialelor să se aplice după C.N.R şi numai pentru filialele nou înfiinţate;
2)  Filiala 1 Sector 2, începând cu 01.03.2013, să păstreze 3 telefoane de serviciu, din care două să fie plătite din fondul aflat la dispoziţia filialei, conform prevederilor contractului încheiat de SCMD;
3)  Ziua de 19.08. să fie însuşită ca “ ZIUA SCMD “ şi să fie sărbătorită şi la nivel de filiale;
4)  Recunoaşterea oficială de către MAI, MApN şi SRI, pentru SCMD, a statutului de partener permanent de dialog social şi consultant expert, atunci când se referă la “acordarea de grade, ordine şi medalii  militarilor în rezervă şi în retragere“  şi să se facă specificaţia că este vorba doar de acei militari în rezervă şi în retragere care sunt membri de sindicat;
5)  Cotizaţia să se plătească semestrial în lunile decembrie şi iunie;
6)  La pct. 2 din “Poziţia SCMD faţă de alegerile din 9 decembrie 2012“ să se renunţe la direcţiile de acţiune prevăzute la lit. a, b şi e din strategia SCMD;
7)  Recompensarea membrilor de sindicat, în limita fondurilor existente, de către Biroul Operativ al filialei;
8)  Mărirea procentului de alocare de resurse financiare pentru filială din cotizaţiile încasate de la membrii de sindicat din filiala de la 30% la 50%.

                       BIROUL OPERATIVmiercuri, 10 octombrie 2012

CONSILIUL CONSULTATIV


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)

Consiliul Consultativ al Filialelor SCMD din Mun. Bucureşti şi jud. Ilfov

Bucureşti, 06.10.2012

 

COMUNICAT

privind desfăşurarea ADUNĂRII GENERALE ÎNTRUNITE

6 octombrie 2012

 

La iniţiativa  CONSILIULUI CONSULTATIV  al filialelor SCMD din mun. Bucureşti şi jud. Ilfov , sâmbătă, 06 octombrie 2012, la sala Centrului Cultural al MAI  s-a desfăşurat ADUNAREA GENERALĂ  ÎNTRUNITĂ  a filialelor  SCMD  din  mun. Bucureşti şi jud. Ilfov la care au participat 363  membri de sindicat.

          Dorim să facem precizarea că această adunare nu s-a substituit Adunărilor generale ale filialelor, neavând pe ordinea de zi punctele solicitate de CD pentru dezbatere.   Adunarea a fost organizată în ideea de a ne formula un punct de vedere unitar, la nivelul Capitalei şi jud. Ilfov, pe care să-l transmitem colegilor din ţară, participanţi  la CNR , cu privire la elementele de strategie pe care SCMD  şi le propune privind modul nostru de acţiune pentru alegerile generale din decembrie a.c.

 

 La adunare au participat ca invitaţi:

 

 -din  partea Ministerului  Apărării  Naţionale

1. D-l general (r) CORNELIU DOBRIŢOIU  ministrul Apărării Naţionale

2. D-na SIMONA LUMINIŢA SÂRBU consilier al ministrului Apărării Naţionale

- din partea  Ministerului  Administraţiei şi Internelor

3. D-l CONSTANTIN CĂTĂLIN CHIPER  secretar de stat pentru Relaţia cu Instituţiile Prefectului.

4. D-l comisar şef NUŢĂ PAUL GHEORGHE Directorul Casei de Pensii Sectoriale a MAI.

- din  partea Ministerului  Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

5. D-na JUGĂNARU GEORGETA director în cadrul MMFPS

- din partea  USL - Partidul Naţional Liberal

6. D-l RAREŞ MĂNESCU vicepreşedinte al PNL, primar al sectorului 6 Bucureşti

- din  partea Sindicatului  Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual

7. D-l comisar şef DUMITRU COARNĂ vicepreşedinte al SNPPC

- din partea  SCMD

8. D-l col.(r) DOGARU MIRCEA

9. D-l col.(r) PRICINĂ VALERIU

10. D-l gl.(r) NĂSTASE CONSTANTIN

11. D-l gl.fl.aer.(r) BĂLAN IOSIF

12. D-l col.(r) RĂCĂŞAN ŞTEFAN

NOTĂ: Nu au răspuns invitaţiei: SRI, USL/PSD Bucureşti, USL/PC Bucureşti, USL Ilfov

 

         Adunarea Generală Întrunită s-a  desfăşurat  în două sesiuni de lucru.

 

         Sesiunea 1 :

 

         - Stabilirea strategiei noastre privind îmbunătăţirea calităţii vieţii pensionarilor militari , actuali si viitori, cu sprijinul nemijlocit al autorităţilor statului.

         - Implicarea filialelor SCMD din Bucureşti şi Ilfov în desfăşurarea alegerilor locale şi a referendumului;

         - Strategia USL privind alegerile generale şi prezentarea unor elemente din programul de guvernare referitoare la pensionarii militari. Punctul de vedere al USL privind implicarea filialelor SCMD din Bucureşti şi Ilfov în campania electorală pentru alegerile generale. La această sesiune au fost invitaţi să participe miniştrii MApN, MAI, SRI şi Min. Muncii precum şi reprezentanţii USL la nivelul mun. Bucureşti şi jud. Ilfov.

 

           Sesiunea 2 :

 

         - Informare privind activităţile filialelor din Bucureşti şi Ilfov de la ultimul CNR până în prezent;

         - Situaţia acţiunilor în instanţă  la nivelul Mun. Bucureşti şi jud. Ilfov;

         - Situaţia economico-financiară a filialelor;

         - Propuneri privind strategia viitoare a SCMD şi prezentarea Apelului adresat tuturor membrilor sindicatului.

 

Col.(r) Victor Ionaşcu, reprezentantul Consiliului de Coordonare, în Cuvântul de deschidere şi  în Informare, a subliniat o serie de  probleme cu care se confruntă sindicaliştii militari , solicitand  invitaţilor să-şi prezinte punctele lor de vedere .

          Principalele concluzii rezultate din desfăşurarea adunării în sesiunea 1  au fost următoarele:

 - problematica pensionarilor militari este cunoscută la nivelul Guvernului, in mod deosebit cu referire la  pensiile militarilor , fiind subliniat faptul că MApN va supune analizei guvernului proiectul Ordonanţei de Urgenţă  prin care se propune repunerea in plată a pensiilor  diminuate , abuziv, la nivelul cuantumului avut in decembrie 2010.

-  au fost identificate fondurile necesare  efectuării acestei operaţiuni fără  a fi necesară o rectificare bugetară.

- procesul de soluţionare a contestaţiilor este îngreunat datorită lipsei personalului  şi în special a celui  calificat , cu implicaţii negative în derularea proceselor în instanţele  de judecată ;

- se caută soluţii de îmbunătăţire a calităţii vieţii în special  în domeniul asistenţei medicale ;

-  prin măsurile luate de fosta guvernare , nu s-a reuşit ruperea legăturilor dintre pensionarii militari si personalul activ;

- a reieşit cu pregnanţă faptul că SCMD , la nivelul mun. Bucureşti şi jud. Ilfov  a contribuit activ la victoria în alegeri a USL-ului  în speranţa că acesta  va începe să soluţioneze problemele cu care se confruntă sindicaliştii militari;

Concluzia finală a fost că sentimentul de neîncredere în USL , vis-a vis  de  nesoluţionarea  problemelor noastre ,  ar putea fi eliminat  prin rezolvarea , urgentă şi necondiţionată, a problemei pensiilor militare diminuate.

 

          În sesiunea 2 ne-am confruntat cu o problemă , general valabilă la acţiunile din ultimul an, privind dezinteresul manifestat de către   membrii de sindicat faţă de viaţa internă a sindicatului.   În acest sens vă informăm că la această sesiune  în sală au mai rămas aproximativ 100 membri de sindicat. 

           Cu toate că la adunare a fost invitat întregul Comitet Director , dezinteresul  faţă de această sesiune , a fost manifestat încă de la înaintarea invitaţiei şi a solicitării ca reprezentanţii departamentelor economico-financiar şi juridic  să informeze participanţii la acţiune , cu probleme punctuale privind cele două domenii.            Având în vedere faptul că din Comitetul Director a rămas un singur vicepreşedinte   (col. Ştefan Răcăşan ) ,  s-a discutat numai pe marginea Apelului şi unor propuneri pentru strategia SCMD , urmând ca propunerile să fie înaintate  BO  care le vor prezenta în  adunările generale ale filialelor .

Considerăm că această ADUNARE GNERALĂ ÎNTRUNITĂ a constituit un punct de plecare în instituirea unui dialog permanent între SCMD  şi autorităţile statului precum şi între membrii de sindicat din Capitală şi jud. Ilfov.

 

 

Consiliul Consultativ al Filialelor SCMD din Mun. Bucureşti şi jud. Ilfov

 

 

 

 

sâmbătă, 6 octombrie 2012

RECONVOCARE


  R E C  O N V O C A R E
Se reconvoacă adunarea generală a membrilor Filialei 1, Sectorul 2, în ziua de joi 11.oct.2012, orele 16.oo, la sediul central al SCMD situat în str.Poligrafiei nr. 4 Sectorul 1 (Sediul ADP-Sectorul 1). Având în vedere că în ziua de 06.oct.2012, nu a fost întrunit cvorumul necesar, în ziua de joi – 11.oct.2012, adunarea generală de la această dată, se desfășoară cu numărul de membrii care vor fi prezenți.
      Br. op. Fil. 1 Sectorul 2
PS. Avem rugămintea ca fiecare dintre domniile voastre să mai contacteze, să informeze și să convingă pe orcare dintre camarazii cunoscuți din filială, pentru a participa și a fi cât mai mulți la această activitate, de interes, pentru noi toți. Vă mulțumim anticipat.

vineri, 5 octombrie 2012

ERATĂ

    E R A T Ă     
    Aducem la cunoștința tuturor membrilor de sindicat ai Filialei 1 Sectorul 2, faptul că în aceiași zi și locație, respectiv 06.10.2012, Centrul Cultural al MAI, se desfășoară și Adunarea Generală, anuală, a filialei.                                   Sunteți așteptați să participați cât mai mulți. 

                          Biroul Operatilv

INFORMARE


I N F O R M A R E

         Preşedinţii filialelor SCMD din mun. Bucureşti şi jud. Ilfov, în urma analizei efectuate cu ocazia şedinţei de cooperare din data de 04.09.2012 privind Planul de măsuri în vederea pregătirii şi desfăşurării CNR – 2012, au decis ca în ziua  de 06.10.2012, între orele 09.30-14.00 să se desfăşoare ADUNAREA GENERALĂ ÎNTRUNITĂ a filialelor din mun. Bucureşti şi jud.Ilfov.
       Adunarea Generală se va desfăşura în două sesiuni de lucru.
       Sesiunea 1
          -Stabilirea strategiei noastre privind îmbunătăţirea calităţii vieţii pensionarilor militar, actuali şi viitori, cu sprijinul nemijlocit al autorităţilor statului.
-Implicarea filialelor SCMD din Bucureşti şi Ilfov în desfăşurarea alegerilor locale şi a referendumului;
             -Strategia USL privind alegerile generale şi prezentarea unor elemente din programul de guvernare referitoare la pensionarii militari. Punctul de vedere al USL privind implicarea filialelor SCMD din Bucureşti şi Ilfov in campania electorală pentru alegerile generale.                                                            La această sesiune au fost invitaţi să participe miniştrii MApN, MAI, Min. Muncii, directorul SRI precum şi reprezentanţii USL la nivelul mun. Bucureşti şi jud. Ilfov.
Sesiunea 2 – cu următoarea ordine de zi:
             -Informare privind activităţile filialelor din Bucureşti şi Ilfov de la    ultimul CNR până în prezent;
             -Situaţia acţiunilor în instanţă  la nivelul mun. Bucureşti şi jud. Ilfov;
             -Situaţia economico-financiară a filialelor;
             -Propuneri privind strategia viitoare a SCMD şi prezentarea Apelului adresat tuturor membrilor sindicatului.
Având în vedere importanţa Adunării Generale, am invitat membrii Comitetului Director să ia parte la această activitate şi să desemneze specialişti ai departamentelor juridic şi economico-financiar  pentru prezentarea situaţiilor din aceste domenii la nivelul mun. Bucureşti şi jud. Ilfov.
Adunarea Generală Întrunită se va desfăşura la Centrul Cultural MAI din str. Mihai Voda nr. 17, sector 5 (lângă fostul sediu al MAI).
Pentru buna desfăşurare a activităţii solicităm ca prezenţa în sală să se efectueze până la ora 09.30.
Accesul în sală se va face pe baza legitimaţiei de membru SCMD.

           Biroul Operativ al Filialei 1 Sector 2